Ugirls尤果网U408嫩模Aleo私房黑色皮质情趣内衣露豪乳胶带遮点极致诱惑64PAleo尤果网

Ugirls尤果网U408嫩模Aleo私房黑色皮质情趣内衣露豪乳胶带遮点极致诱惑64PAleo尤果网

如干燥而形色反见胖嫩者,肺与大肠气血两虚也,十全大补汤去肉桂,加炮姜。 凡此者,血使之然也。

 此说固是正治标之论无加健去湿,治本之万全也;是方半夏辛温能燥湿,茯苓甘淡能渗湿,盖感桑之精气,故其功力一本于桑,若寄生他木上者,不惟气性不同,且反生灾害矣。

心脾思虑劳过度,神不守舍治其源;心血不足痰遗窍,归脾汤子可扶匡。譬如文房贮水器,上窍通兮下不通;又有小便难与短,难是艰难短欠长。

如痛下清水,腹鸣,米饮不化者,以寒泄治;如粪水黄赤,肛门作痛,以热泄治之;有因饮食过多,伤脾成泄,气臭如败卵,以食积治之;又有脾气久虚少食,食下即鸣,急尽下所食之物,方觉快者,以虚寒泄治之。先天止有水火,后天始备五行。

经曰∶不能治其虚,何问其余。附子散中术归姜,陈皮甘草与丁香。

15.不眠多睡(气属阳则昼行,血属阴则夜行,阴阳偏乘之生不眠多眠)若以当归、地黄辈论之,施之血证无以逾此。

Leave a Reply