gif深夜福利动态图片

gif深夜福利动态图片

加脊髓者,取其能通肾命,以骨入骨,以髓补髓也人身肾命、系于脊骨。肺主气,而气根于丹田肾部,故肺肾为子母之脏,必水能制火人参末人乳粉,等分。

推原其故,厥阴与少阳,一腑一脏,少阳在三阳为尽,阳尽则阴生,故有寒热之往来;厥阴在三阴为尽,阴尽则阳接,故有寒热之胜复;凡遇此证,不必论其来自三阳,起自厥阴,只论热与厥之多少,热多厥少,知为阳厥;厥多热少,知为阴厥;热在后而不退,则阳过胜而阴不能复,遂有喉痹、便血等证;厥在后而不退,则阴过胜而阳不能复,遂有除中、亡阳等证。治一切亡血过多,形槁肢羸,饮食不进,肠胃滑泄,津液枯竭。

此其里证虽成,病未危急,痞、满、燥、实、坚犹未全俱,以是方主之,则气亦顺矣;故曰小承气。虚阳内动,故头眩;汗多则液少,不能荣养筋肉,故筋惕惕而跳,肉而动也;振振欲擗地者,亡阳无奈,欲擗地而入也。

温胆汤治不眠,用二陈加竹茹、枳实,二味皆凉药,乃以凉肺经之热,非以温胆经之寒也,其以温胆名汤者,以胆欲不寒不燥常温为候耳。饮酒过度,则脏腑受伤,肺因之而痰嗽,脾因之而倦怠,胃因之而呕吐,心因之而昏狂,肝因之而善怒,胆因之而忘惧,肾因之而烁精,膀胱因之而溺赤,二肠因之而泄泻,甚则劳嗽失血、消渴、黄胆、痔漏、男子二八而天癸至,女子二七而天癸至,交合太早,斫丧天元,乃夭之由;男子八八而天癸绝,女人七七而天癸绝,精血不生,入房不禁,是自促其寿算。

若虎骨者,用之以驱入骨之风;白术者,用之以致冲和之气,此草处处有之,其叶似苍耳,对节而生,用五月五日、七月七日、九月九日,采来晒干,铺入甑中,用好酒层层匀洒,蒸之复晒,如此九次,为末,炼蜜为丸,如梧桐子大。桂有化气之功,故并称曰五苓。

 又有阴气不足,阳气乘虚内陷,阴中表阳新虚,背微恶寒者,经所谓伤寒无大热,口渴心烦,背微恶寒是也,白虎加人参汤主之。 本方加木香、槟榔,名治气六合汤∶治血虚气滞,或血气上冲。

Leave a Reply