Vol455女神唐琪儿私房性感蕾丝内衣系列秀完美身材迷人诱惑写真61P唐琪儿美媛馆

Vol455女神唐琪儿私房性感蕾丝内衣系列秀完美身材迷人诱惑写真61P唐琪儿美媛馆

不得妄以清凉施之,法宜温固本元为主,如理加香附,甘草干姜汤,建中汤之类,方不为害。白虎汤力能清热,一热清而三病立解,故治之而愈。

夫人之所以奉生而不死者,惟赖有此先天一点真气耳。便以大剂,手之快也。

至于坏证,如灰黑平塌不起,空壳,无脓者,真元之气衰也。今人不知立极之要,不知姜附之功,故不敢用也。

声如洪钟,指邪火之旺极。 [眉批]知其要者,一言而终,不知其要者,流散无穷。

 如黄连玉竹阿胶汤,清燥汤,甘桔二冬汤之类。予故曰:先天立命,后天成形,形命合一,先后称名。

又安望其输精皮毛,润溉骨髓,柔及筋膜,将子女臣妾悉受俱害。 急宜回阳降逆收纳。

Leave a Reply