No2330嫩模韩静安私房性感白衬衣配短裙黑丝裤袜秀完美身材性感写真41P韩静安秀人网

No2330嫩模韩静安私房性感白衬衣配短裙黑丝裤袜秀完美身材性感写真41P韩静安秀人网

(脉)沉滑爪赤小便赤,汗(之)下(之)清(之得)宜阴自完。胸中有热而欲呕、胃中有寒而腹痛者,宜黄连汤。

阴鸟之飞,头缩而足伸。博花接果,当接博之上,则为是花是果,当接博之下,或有断折,及其芽再出,则为元花元果。

不于其身,亦于其子孙。无何,则又能舍策而步矣。

 (原注:理中汤加桂枝。 (原注:此证不知而再下,即死。

大肉尽脱,便如羊屎,则地十之阴将尽而中五之阳随之矣。人迎气口部位,尚且不明,关阴格阳证状,安能契合。

(芍药)则行血乎肝,(丹皮)则除热散结。或反见他脏之脉,是本脏气衰,而他脏之气乘之也。

Leave a Reply